POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Chemitech Sp. z o. o., żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. ADMINISTRATOR oznacza Chemitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000270406, posiadająca nr NIP: 6792918419, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. COOKIES oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem użytkownika i nie informuje bezpośrednio o jego tożsamości.
 3. COOKIES WŁASNE oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. COOKIES ZEWNĘTRZNE oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. SERWIS oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://diamentowy.com/
 6. URZĄDZENIE oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. UŻYTKOWNIK oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Przechowywana za pomocą Cookies informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje kilka kategorii plików, w zależności od celu jakim służą:
  1. Niezbędne: są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie można korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których użytkownik chce skorzystać, do zapamiętania rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online, itp.).
  2. Preferencje: technologie te pozwalają uwzględnić faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania ze stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają wyświetlać strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika.
  3. Statystyczne: te technologie umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług Administratora w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.
  4. Reklamowe: umożliwiają wyświetlanie treści reklamowych, które są dla użytkownika najbardziej odpowiednie, w oparciu o analizę jego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania można śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com,
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics,
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. W zależności od celu, stosowane przez Administratora pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

Pliki niezbędne

  1. Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby przenieść wybrane towary do koszyka);
  2. Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. dostęp do konta klienta);
  3. Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania);
  4. Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

Preferencje:

  1. Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. domyślny wybór polskiej wersji językowej serwisu).

Statystyki:

Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu ze stron internetowych Administratora. Należą do nich w szczególności:

  1. typ/wersja przeglądarki,
  2. używany system operacyjny,
  3. URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
  4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  5. czas żądania serwera,
  6. indywidualny identyfikator użytkownika,
  7. wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).

Reklamowe:

  1. Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu ze stron internetowych Administratora. Należą do nich w szczególności:
   • adres IP,
   • indywidualny identyfikator użytkownika,
   • potencjalne zainteresowanie produktami,
   • wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).
    Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do osoby. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, Administrator nie może wyciągać żadnych wniosków na temat użytkownika.
 1. W stosownych przypadkach Administrator udostępnia identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim - za dostawcom sieci reklamowych. Współadministratorem w rozumieniu art. 26 RODO, w zakresie czynności przetwarzania danych związanych ze stosowaniem narzędzi analitycznych i reklamowych, które mają za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika na stronach Administratora jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest zgoda użytkownika na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy.

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej oraz jej wersji. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki. W przypadku urządzeń mobilnych, informacja taka może znaleźć się w instrukcji obsługi. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,
  • Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.
 4. Użytkownik może odwołać / dostosować swoją zgodę wobec wszystkich administratorów (to jest: Chemitech Sp. z o.o. oraz Google LLC)
  1. po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, co uniemożliwia otrzymywanie jakichkolwiek reklam od podmiotów trzecich;
  2. poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co Użytkownik może zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com. Ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usunięte zostaną ciasteczka;
  3. przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu "About Ads" poprzez link www.aboutads.info/choices. Ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usunięte zostaną ciasteczka;
  4. poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin
  5. usuwając lub dodając kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika przy użyciu Google Ads Preferences Manager
   Ponadto, korzystając z linku https://adssettings.google.com/authenticated Użytkownik może pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.