Umowa

Umowa użyczenia produktów ADA Cosmetics upoważnia Klienta do zakupu uchwytów Smart Care System / SHAPE Dispenser System / press+wash / ILLI 1 / ILLI 2 w wyjątkowo promocyjne cenie oraz  uprzywilejowanej, priorytetowej opieki ze strony CHEMITECH Sp. z o.o. dystrybutora produktów ADA Cosmetics. Umowa ta uprawnia Klienta do bezpłatnego używania dedykowanych uchwytów ADA Cosmetics wyszczególnionych w umowie z uwzględnieniem warunków sprecyzowanych poniżej.

press_wash_umowa.jpg SHAPE_dispenser_umowa.jpg

Warunki zakupu

Warunkiem promocyjnego przekazania uchwytów jest podpisanie przez Klienta umowy z dystrybutorem produktów ADA Cosmetics, firmą CHEMITECH Sp. z o.o., na wyłączne i regularne używanie produktów ADA Cosmetics przez czas określony w umowie.

Dedykowane uchwyty, wymienione w umowie, przekazane zostaną Kupującemu na okres obowiązywania umowy, w zamian za co Kupujący zobowiązuje się uiścić jednorazową opłatę w wysokości 1 zł / netto / szt. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż, dostawy i nadzór realizacji warunków umowy, po jej pisemnym zaakceptowaniu przez strony, jest dystrybutor ADA Cosmetics, firma CHEMITECH Sp. z o.o. Umowa wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu i podpisaniu przez Klienta i obowiązuje od daty sprecyzowanej w umowie przez okres zawarty w umowie (2 lata).

    

W czasie trwania umowy Klient zobowiązuje się kupować od CHEMITECH Sp. z o.o. wkłady w postaci butelek do systemów ADA Cosmetics w ilości 5 sztuk rocznie/uchwyt, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Klienta.

Klient powinien podjąć wszelkie kroki, by zabezpieczyć uchwyty przed uszkodzeniem.W czasie trwania umowy CHEMITECH Sp. z o.o. zobowiązuje się do wymiany dozowników uszkodzonych nie z winy Klienta.

Po zakończeniu trwania umowy uchwyty przechodzą na własność Klienta.

Dystrybutor CHEMITECH Sp. z o.o. w razie konieczności świadczy nieodpłatnie usługi profesjonalnego doradztwa.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy poprzez używanie w uchwytach ADA Cosmetics produktów innych niż oryginalne marki ADA Cosmetics lub zakupy wkładów w ilościach poniżej określonego w umowie minimum, firma CHEMITECH Sp. z o.o. jako dystrybutor artykułów ADA Cosmetics określony w umowie, obciąży klienta fakturą na kwotę 99% wartości wszystkich uchwytów ADA Cosmetics wyszczególnionych w umowie. Wartość uchwytów będzie szacowana wg. cennika z dnia podpisania umowy.

Umowa na uchwyty PDF